Регистрация

Добавени нови функционалности към 10.11.2017 г.

Страхотни нови функционалности са на разположение на потребителите на Micro.bg! Можете да се възползвате от тях още сега!

 

Към 10.11.2017 г. акцентите в новостите са:

 • Създаване на технология за "Периодични операции"
 • Добавяне на справка "Задължения по партньори"
 • Възможност за експорт на "Касова книга" към Excel
 • Създаване справка за "Блокирани количества по стоки"
 • Добавени "Справки за производство"
 • Създаване на линкове между документите
 • Възможност за експорт към Excel на "Отпечатани документи"
 • Добавена справка "Движение на стоки"
 • Логика за права на достъп до конкретна справка
 • Технология за резервиране на количества
 • Начално състояние на склада

 

Нещо интересно! Обърнете внимание на функцията „Периодични операции“. Тя е изключително полезна и приложима в редица дейности!

 

Периодичните операции могат да бъдат използвани при извършване на продажба и издаване на фактура и проформа фактура. Ако към продажба има издадена фактура, то тя се преиздава автоматично през предварително зададен период. Същото важи и при издадена проформа фактура. Ако партньорът, към когото е издаден документа има попълнен e-mail, то той го получава също автоматично като прикачен файл.

 

Това е особено полезна функционалност при абонаментни плащания, регулярни поръчки и заявки, разсрочени задължения и др. Намалява значително ръчната работа, подобрява комуникацията с партньорите и събираемостта на приходите.

 

Периодичните операции се създават от бутона Действия с избраните. Могат да се редактират или изтриват от меню Мениджмънт -> Периодични операции. За периодичните операции се указва дали да се изпълняват месечно (на коя дата) или седмично (в кой ден - понеделник, вторник, сряда и т.н.). Когато месецът няма посочената дата (например 31 число) периодичната операция се изпълнява в последния ден от същия месец.

 

Собственикът, получава e-mail със справка, включваща информация за всяка една операция - дали е създадена продажба, дали е издадена фактура, дали е изпратена по e-mail на партньора.

 

За тези операции не се прилагат ценови правила.

Коментари

Все още няма запитвания или коментари към тази статия